Stichting Resultaatmeetgroep

Kwaliteit- en effectmeting

Stichting Resultaatmeetgroep is een onafhankelijke stichting, die organisaties begeleidt en ondersteunt bij kwaliteit- en effectmeting. 

Vanzelfsprekend

Wij zijn mede-ontwikkelaar van het instrument Vanzelfsprekend dat op zorgboerderijen wordt gebruikt. We verzorgen daarvoor het maken/ontwikkelen van de vragenlijsten en het analyseren van de data. Op de pagina Vanzelfsprekend 2020 twee filmpjes en een artikel (pdf) over de update die we gerealiseerd hebben. Ga naar deze pagina

Kwaliteitsonderzoek op maat

Naast Vanzelfsprekend begeleiden we organisaties met kwaliteitsmeting op maat. In 2019 en 2021 hebben we dat gedaan bij De Binnenvest in Leiden. Hierbij hebben wij de bewoners en de cliëntenraad betrokken bij het ontwikkelen van de vragenlijst, met als doel om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de bewoners.

Het kwaliteitsonderzoek was onderdeel van de HKZ certificering van De Binnenvest en ook gebruikt om verbeterdoelen te formuleren voor specifieke onderdelen.

Ga naar deze pagina voor laatste stand van zaken rond het onderzoek bij De Binnenvest

Heeft u organisatie ook de wens om cliënten aan het woord te laten over kwaliteit en effect van de geboden dienstverlening? Meld u bij ons voor een offerte op maat.

Ik wil graag een offerte


Sparringpartner in de medezeggenschap

Een nieuw aanbod van Resultaat Meet Groep: kijk op deze website

Zelfmonitoring vanuit ervaringskennis en peersupport

Met de ontwikkeling en implementatie van de app Reality Keeper hebben we praktische ervaring opgedaan met het mogelijk maken van zelfmonitoring met vragen aan jezelf via de mobiele telefoon.

Naast kennis van wat je kán vragen aan jezelf zonder geïrriteerd te raken na een aantal dagen invullen, was ook een goede technische basis realiseren de uitdaging.

Er zijn steeds meer bruikbare software en geschikte apps beschikbaar, die het oorspronkelijke idee mogelijk maken.

Sinds twee jaren testen we een vragenlijst met een aantal lotgenoten. Vanuit de Resultaat Meetgroep begeleiden we dat.

Ambitie is een combinatie maken van onderlinge steun én een goed werkend systeem realiseren van feedback op het eigen gedrag. Dat kan dan als basis dienen voor de wederzijdse coaching op gelijkwaardig peersupport-niveau.

De basisvragenlijst bestaat nu uit 27 vragen. Stap voor stap passen we de vragen aan, zodat de resultaten en de wederzijdse coaching bewerkstelligen, wat het zelfgekozen doel is. Jij bent aan het stuur van je herstel!  

Via de link is kennis te maken met 27 Dagelijkse vragen aan jezelf (voorbeeld)

Meedoen aan testen van zelfmonitoring in het onafhankelijke netwerk van peersupport?

Meld je aan!


Voor een uitleg van hoe we peersupport zien en inzetten, ga naar deze pagina