ID-10032892 ID-10059788 ID-10076486 ID-10089154

"Vanzelfsprekend" on line

Stichting Resultaatmeetgroep ontwikkelt vernieuwende instrumenten voor cliënten die gebruik maken van zorg en of welzijn.

Als eerste instrument werd in 2011 het zogenoemde Resultaat Meet Systeem (RMS) voor de Federatie Landbouw en Zorg ontwikkeld. Met dit instrument werden de meer dan 800 zorgboerderijen, die aangesloten zijn bij de Federatie voor Landbouw en Zorg (FLZ), in staat gesteld hun 20.0000 cliënten actief te ondersteunen bij het inventariseren van hun wensen (doelen). Deze doelen vormen de basis van het begeleidingsplan. Voorafgaand aan de evaluatie van het begeleidingsplan vult de cliënt opnieuw een vragenlijst in. Met behulp van de antwoorden wordt bekeken in hoeverre de eerder gestelde doelen gehaald zijn en of de cliënt tevreden is over zich zelf en over de geboden zorg.

De cliënt-tevredenheid wordt zo dus bepaald op basis van de gerealiseerde doelen.

Omdat de cliënt zelf het werk doet en de aanbieder met een druk op de knop een rapportage krijgt over de gerealiseerde doelen en de cliënt-tevredenheid, hoeft er geen apart cliënt-tevredenheidsonderzoek meer te worden gedaan.

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel en daarom ontstond in 2015 de behoefte aan een doorontwikkeling van het RMS. Stichting Landzijde nam in samenspraak met de FLZ het voortouw.                                                                                                                                                                                                                                                       De Resultaatmeetgroep ging in 2015 samen werken met ICT bedrijf Landmerc + uit Wageningen. Dit relatief jonge bedrijf heeft zijn sporen al ruimschoots verdient in zowel de zorglandbouw als bij andere kleinschalige zorginstellingen. 

De nieuwe samenwerking leidde binnen afzienbare tijd tot een nieuwe versie van het RMS met de nieuwe naam Vanzelfsprekend.

 (klik voor meer info op het onderstaande logo van Vanzelfsprekend):

 

Ter voorbereiding op de transitie van de WMO werd in 2013 onder andere de zogenoemde Mezzedo Matrix ontwikkeld. Dit instrument is een variant op de zogenoemde Zelf Redzaamheid Matrix maar meet de mate van zelfredzaamheid vanuit het perspectief van de cliënt (Klik voor meer informatie op het onderstaande logo van de Mezzedo Matrix):