ID-10032892 ID-10059788 ID-10076486 ID-10089154

Privacyprotocol

De Resultaatmeetgroep heeft een privacyprotocol opgesteld.

Dit privacyprotocol kunt u hier downloaden. Het protocol is o.a. van toepassing op alle instrumenten en werkzaamheden van de Resultaatmeetgroep, zoals Vanzelfsprekend en de Mezzedo Matrix.

Kort samengevat doet de Resultaatmeetgroep alleen onderzoek naar de door de deelnemers geanonimiseerd ter beschikking gestelde data. Deze onderzoeken vinden altijd alleen plaatst binnen de kaders van de wet en regelgeving die voor vergelijkbaar onderzoek in ons land gelden.