ID-10032892 ID-10059788 ID-10076486 ID-10089154

Vanzelfsprekend is eenvoudig in gebruik

 

      Bent u Deelnemer dan kunt u een filmpje bekijken door op het submenu deelnemers te klikken.

      Bent u een Aanbieder of werkt u bij een aanbieder, klik dan op submenu aanbieders.

1. Implementatie

Er zijn voor de verschillende doelgroepen vragenlijsten voor Kennismaking, Evaluatie(s) en Exit beschikbaar (meer dan 20 standaardvragenlijsten).
Er zijn standaard diverse rapportages beschikbaar.
In overleg kunnen specifieke vragenlijsten worden toegevoegd.

2. Instructie & uitrol

Vanwege de eenvoud is er weinig instructie nodig.
De uitrol kan in veel gevallen door de zorginstelling of koepelorganisatie zelf worden gedaan.
Ondersteuning bij of uitbesteding van de uitrol is mogelijk.

3. Zorginstelling heeft de regie

De zorginstelling waar de cliënt/deelnemer de zorg krijgt, heeft de regie op het proces en kan de voortgang monitoren.
De zorginstelling bepaaldt wanneer en welke cliënt/deelnemer, welke vragenlijsten ontvangt.

4. Cliënt/deelnemer bepaalt

De cliënt/deelnemer kan zelf inloggen, eventueel ondersteund door een begeleider of relatie (naastbetrokkene).
De cliënt/deelnemer krijgt direct na het invullen van de vragenlijst een persoonlijke rapportage (vanzelfsprekend- selfie).
De cliënt/deelnemer kan zelf eenvoudige deze rapportage inzien of printen.
De cliënt/deelnemer bepaalt zelf of iemand anders (geanonimiseerd) inzage krijgt in zijn rapportage.