Vanzelfsprekend2020

Update 2020

In samenwerking met zorgboerenorganisaties hebben we in 2020 het instrument Vanzelfsprekend door ontwikkeld. Op deze pagina informatie over Vanzelfsprekend in haar nieuwe vorm.

Artikel over de update

Vanzelfsprekend gebruikersvriendelijk en passend bij
doelgroep en ondernemer:
doorontwikkeling van kwaliteit- en
effectmeting in de zorglandbouw in 2020 (Maarten Muis, Sjaak Boon en David Hidajattoellah)

Download PDF:

Artikel_Update2020_Vanzelfsprekend.pdf (386 KB)

Presentatie: Visie van Vanzelfsprekend

Presentatie: Wat en hoe meet Vanzelfsprekend effect en tevredenheid?

Presentatie: Hoe gebruik ik Vanzelfsprekend?